Vi ger praktiska råd – som fungerar!

Kraven på dig som företagsledare är stora. Frågeställningar, behov och utmaningar kan vara mångfacetterade, svaren och lösningarna kanske inte alltid är självklara.

En sak är dock säker, det är många som tidigare har stött på samma typ av situation och lösningen finns inom räckhåll.

PolyBiz är ett management- och konsultföretag som fokuserar på att hjälpa små och medelstora företag inom framförallt industri, teknik/IT, produktägande bolag och handelsföretag till en förbättrad lönsamhet. Vi arbetar framförallt med strategi, förbättringar, förändringar och utbildning. Vi erbjuder rådgivning, mycket effektiva strategiprocesser, affärsplanscoachning samt praktisk hjälp. Som en del av både internationella, nationella och regionala nätverk med kompetens inom alla tänkbara områden, kan vi erbjuda professionell hjälp som oftast är förknippad med storföretagens expertkunskap.


Thomas Lundell Polybiz

Thomas Lundell Affärsrådgivare

 

Tjänster

Business Support Program

Ett affärsstödsprogram utvecklat av Institute for Independent Business.

Interimsuppdrag

Kortare och längre uppdrag på ledningsnivå.

Styrelseuppdrag

Tillför kompetens inom förändringsarbete, elektronik, distribution, industriell försäljning samt generellt ledarskap.

Ledningsstöd

Kortare eller längre uppdrag vid exempelvis förändringsarbete, långtidsfrånvaro eller belastningstopp.

VD-stöd

Formellt eller informellt bollplank och stöd.

Projekt

Exempelvis leverantörsbedömningar, processgenomgång och uppbyggnad av distributionsnät