Kontakta oss

Thomas Lundell
info@polybiz.se
0708-664 558

PolyBiz
Kanalgatan 102
603 65 Norrköping

 


Tjänster

Business Support Program

Ett affärsstödsprogram utvecklat av Institute for Independent Business.

Interimsuppdrag

Kortare och längre uppdrag på ledningsnivå.

Styrelseuppdrag

Tillför kompetens inom förändringsarbete, elektronik, distribution, industriell försäljning samt generellt ledarskap.

Ledningsstöd

Kortare eller längre uppdrag vid exempelvis förändringsarbete, långtidsfrånvaro eller belastningstopp.

VD-stöd

Formellt eller informellt bollplank och stöd.

Projekt

Exempelvis leverantörsbedömningar, processgenomgång och uppbyggnad av distributionsnät