Partner, nätverk och organisationer

Certified Partner och Value Adding Distributor för ValuePerform, en 360 graders strategianalys, – en parallell till personprofilanalys – som snabbt och effektivt kartlägger en verksamhets prioriteter, prestation och potential.

 

Medlem i VD-stödet. Vi inom VD-STÖDET är erfarna företagsledare som arbetar med företags- och affärsutveckling hos små och medelstora företag.

 

The Institute for Independent Business (IIB) is a not-for-profit research, training and accreditation organisation.

 

Thomas Lundell är Regionansvarig Östergötland inom Connect Östra Sverige. CONNECT Östra Sverige är en ideell förening vars syfte är att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag i regionen. CONNECT sammanför entreprenörer med kompetens och kapital bland annat genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer, studenter och forskare.

 

PolyBiz är medlem i Östsvenska Handelskammaren.


Thomas Lundell Poloybiz

Thomas Lundell Affärsrådgivare

 

Tjänster

Business Support Program

Ett affärsstödsprogram utvecklat av Institute for Independent Business.

Interimsuppdrag

Kortare och längre uppdrag på ledningsnivå.

Styrelseuppdrag

Tillför kompetens inom förändringsarbete, elektronik, distribution, industriell försäljning samt generellt ledarskap.

Ledningsstöd

Kortare eller längre uppdrag vid exempelvis förändringsarbete, långtidsfrånvaro eller belastningstopp.

VD-stöd

Formellt eller informellt bollplank och stöd.

Projekt

Exempelvis leverantörsbedömningar, processgenomgång och uppbyggnad av distributionsnät