Våra tjänster

Strategiarbete, företagsanalys – Du vill undersöka företagets potential, påbörja ett mer långsiktigt strategiarbete, utvärdera företagets inriktning eller samla personalen runt företagets mål och inriktning. Vi arbetar med ValuePerform – världens första online, generiska 360-graders strategianalys. En parallell till personlighetstester, endast för företag. Med ValuePerform som verktyg genomför vi en snabb och effektiv process som belyser hela företagets verksamhet och involverar ledningen och eventuell referensgrupp. Tack vare ett välutvecklat webverktyg kan vi erbjuda en tidseffektiv process och leverera extremt lättanvänt analysmaterial. ValuePerform ger en god översikt och grund för beslut, så att du kan arbeta effektivt med strategi-, organisations- och affärsutveckling i ditt företag. Vi har förslag på upplägg med seminarier, workshop och projekt över tiden när det gäller analys, implementering och förändringsarbete.

Business Support Program - ett affärsstödsprogram utvecklat av Institute for Independent Business. Ett program utvecklat för dig som VD och ägare i små och mellanstora företag. Individuellt utformat i tid och form för att passa i din omgivning och vi jobbar med praktiska råd som fungerar. Arbetet inom ramen för Business Support Program innebär avsevärd reducering av arvodet jämfört med ett normalt timarvode.

Styrelseuppdrag – med lång erfarenhet av företagsledning och styrelseuppdrag i olika företag, branschföreningar och andra föreningar, så tillför vi kompetens inom förändringsarbete, teknik, distribution, industriell försäljning, strategiarbete samt generellt ledarskap.

Ledningsstöd - kortare eller längre uppdrag vid exempelvis förändringsarbete, långtidsfrånvaro eller belastningstopp.

Projekt och utbildning – vi erbjuder företagsanpassad utbildning i försäljning (B2B) samt utförande och deltagande i avgränsade projekt inom exempelvis leverantörsbedömningar, processgenomgång, uppbyggnad av distributionsnät och etablering av filialer och dotterbolag.

Interimsuppdrag – Kortare eller längre uppdrag på ledningsnivå.

Vi bokar gärna ett kostnadsfritt möte för att diskutera ett specifikt projekt, idé eller för en genomgång av företagets situation. Vi avsätter två timmar för att tillsammans identifiera och utforma ett passande program, givetvis helt utan förpliktelser.

 


Thomas Lundell Poloybiz

Thomas Lundell Affärsrådgivare

 

Tjänster

Business Support Program

Ett affärsstödsprogram utvecklat av Institute for Independent Business.

Interimsuppdrag

Kortare och längre uppdrag på ledningsnivå.

Styrelseuppdrag

Tillför kompetens inom förändringsarbete, elektronik, distribution, industriell försäljning samt generellt ledarskap.

Ledningsstöd

Kortare eller längre uppdrag vid exempelvis förändringsarbete, långtidsfrånvaro eller belastningstopp.

VD-stöd

Formellt eller informellt bollplank och stöd.

Projekt

Exempelvis leverantörsbedömningar, processgenomgång och uppbyggnad av distributionsnät