ValuePerform – 360° företagsanalys, 100% överblick

PolyBiz är Value Adding Distributor för ValuePerform® från ValueMaker ApS i Danmark. Vi söker konsulter och konsultföretag som arbetar med strategi och företagsutveckling.

ValueMaker är ett danskt IT-/analysföretag som har utvecklat en 360 graders strategianalys, ValuePerform®, – en parallell till personprofilanalys – som snabbt och effektivt kartlägger en verksamhets prioritet, prestation och potential. Med denna strategiska röntgen får du som konsult förutsättningar för att leverera en bättre strategianalys än tidigare, som i sin tur leder till bättre beslut och ger dig som konsult fler uppdrag. ValuePerform® bygger på Balanced Scorecard och har utvecklats i samarbete med bland annat professor Per Nikolaj Bukh vid Aalborg Universitet.

ValuePerform® är ett dynamiskt verktyg som idag finns tillgängligt för följande vertikaler: handelsföretag (B2B), producerande bolag, serviceföretag, projekt/kunskapsföretag, affärskedjor, butiker (inom en butikskedja), banker (finansbolag), bankfilialer och säljorganisationer. ValuePerform® finns idag på svenska, danska, engelska och tyska.

ValuePerform® gör att du kan leverera strategianalyser med högre kvalitet och på kortare tid än tidigare.

Vill du vara med i ett nätverk av utvalda strategikonsulter som är certifierade i ValuePerform® och som får kunskap, verktyg och säljstöd från ValueMaker, så vill vi gärna träffa dig. Vi är i dagsläget drygt 100 konsulter i norden som är certifierade på ValuePerform®

Vi söker bara konsulter med ett bra CV, som är etablerade inom strategi- och företagsutveckling och som är bra säljare. I gengäld kan vi lova dig att vi kommer att göra allt för att du ska kunna utveckla din konsultverksamhet och skapa goda resultat.

Kontakta oss snarast om du är intresserad av se mer av ValuePerform och bli en certifierad partner.

För mer information, titta gärna på www.valuemaker.eu

 

ValuePerform®


Thomas Lundell Poloybiz

Thomas Lundell Affärsrådgivare

 

Tjänster

Business Support Program

Ett affärsstödsprogram utvecklat av Institute for Independent Business.

Interimsuppdrag

Kortare och längre uppdrag på ledningsnivå.

Styrelseuppdrag

Tillför kompetens inom förändringsarbete, elektronik, distribution, industriell försäljning samt generellt ledarskap.

Ledningsstöd

Kortare eller längre uppdrag vid exempelvis förändringsarbete, långtidsfrånvaro eller belastningstopp.

VD-stöd

Formellt eller informellt bollplank och stöd.

Projekt

Exempelvis leverantörsbedömningar, processgenomgång och uppbyggnad av distributionsnät